Letní stanový tábor

Manětín - Klenoty

Tábor 2013

Rok 2013 nás změnil v indiánské kmeny, kdy jsme skloubili fikci knížek Karla Maye o indiánech a bělošských padouších se skutečným každodenním životem severoamerických indiánských kmenů.

Hned první večer našeho pobytu jsme se každý sám vydali do večerního lesa, kde jsme se setkali s indiánem Napim z rady starších, jeho dcerou a pomocníkem a pod jeho dohledem složili indiánskou přísahu Wakan Tankovi (v jazyce siuxů jméno nejvyššího boha indiánů). Následovalo období dobrodružných her a získávání praktických dovedností po vzoru severoamerických indiánů. Bránili jsme vesnice před bělošskými desperáty, ale taky pořádali nájezdy na bělošské zásobárny. Naučili jsme se, že kmen není jen označení pro skupinu lidí, ale znamená to být jedno tělo a jedna duše – to znamená pomáhat si navzájem. A přestože je každodenní život indiánů tvrdá dřina, užili jsme si spoustu legrace a zábavy.

Taky nás navštívil opravdový trapper a jeho žena z doby rozkvětu divokého západu v Severní Americe, kteří nám přišli ukázat nástroje, trofeje, výzbroj a výstroj z tohoto období.

Letní stanový tábor © 2015 Frontier Theme