Letní stanový tábor

Manětín - Klenoty

Tábor 2012

Tábor 2012 nás sice ponechal v přítomnosti, ale zprávy jednoho praprapotomka komorníka nás poslal na cestu za hledáním „Ztraceného města“. Legenda, kterou jsme získali od praprapotomka komorníka, o tomto ztraceném městě nás měla dovést do míst, kde zůstalo pohřbeno celé město včetně svých pokladů.

Aby jsme zvládli cestu hlubokou džunglí, museli jsme se na to řádně připravit. Zprávy o stavu přípravy jsme zanechávali v mrtvých schránkách, kde jsme zase nacházeli další pokyny. Po strastiplné cestě příprav se nám podle pokynů praprapotomka komorníka podařilo ztracené město nalézt i s jeho skvosty. Symbolicky jsme ztracené město předali zpátky džungli, když jsme model vstupní brány města umístili na závěrečný táborový oheň a ten po zapálení krásně zajel doprostřed plamenů, které ho pohltily.

Letní stanový tábor © 2015 Frontier Theme