Letní stanový tábor

Manětín - Klenoty

Pro rodiče

Nástup na tábor
Nástup dětí na tábor je v sobotu 27. 7. 2024 v době od 14,00 do 16,00 hodin, kdy děti převezme hlavní vedoucí nebo vedoucí dne. Po předchozí domluvě s hlavním vedoucím může být nástup dítěte přizpůsoben podmínkám či potřebám rodiny.

Při převzetí dítěte rodiče odevzdají tyto doklady :

  • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (lze i kopii)
  • vyplněné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti, ne starší tří dnů
  • potvrzení ošetřujícího lékaře o schopnosti dítěte zúčastnit se tábora

BEZ TĚCHTO DOKLADŮ SE DÍTĚ NEMŮŽE ZÚČASTNIT TÁBORA!!!

Dopravu na tábor i z tábora zajišťují rodiče sami.

Letní stanový tábor © 2015 Frontier Theme